Wat voor campagnes komen er op Firestarter?

Firestarter is een politiek crowdfunding platform, gericht op iedereen die zich inzet voor een vrije en solidaire wereld en voor het emanciperende politieke werk dat ons daar brengt. De specifieke thematiek van je campagne kan alle kanten op gaan, zolang het een radicale, linkse, progressieve of anarchistische insteek heeft. Feministische, anti-racistische, dekoloniale, antivalidistische, queer, op zelfbestuur gerichte, activistische, arbeidsstrijdige, antikapitalistische, milieugerichte, privacy beschermende, wederzijds helpende, tegenmacht opbouwende projecten zijn de campagnes waar we naar zoeken. Naast de thematiek, willen we ook open staan voor diverse soorten campagnes. Van kortstondige projecten of eenmalige acties, tot werkerscoöperatieven, radicale en emanciperende cultuur en langdurige infrastructurele projecten.

Daarmee moeten we wel een beleid aanhouden voor nieuwe campagnes. Het gaat immers om geld binnen onze bewegingen en het vertrouwen van de donateurs. Juridisch gezien is Firestarter niet aansprakelijk voor wat er van een campagne terechtkomt, maar wij willen die verantwoordelijkheid juist wel nemen. Wij willen dat het geld van onze medestanders zo goed mogelijk terecht komt, dat het zoveel mogelijk resultaat behaalt. We willen voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen binnen de beweging. Daarom zetten we transparant beleid neer over wat voor campagnes we willen plaatsen, en voegen we nieuwe campagnes handmatig toe, zodat er altijd iemand persoonlijk naar gekeken heeft.

In deze tekst leggen we uit wat onze uitgangspunten zijn voor de campagnes die we willen plaatsen. Het daadwerkelijke beleid hierover volgt nog, maar het zal zo direct mogelijk volgen uit deze uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is uiteraard het ideologische beginsel, campagnes mogen niet commercieel zijn, of voor werven voor organisaties met een winstoogmerk. Ze mogen niet rechts, conservatief, kapitalistisch, reactionair of op een andere manier voor onderdrukking zijn.

Verder gaan we uit van de volgende principes:
  • Solidarity not charity en een focus op collectieve projecten boven individuele steun.
  • Beweging opbouwen met aandacht voor diversiteit van politieke campagnes.
  • We willen verschillende soorten projecten ondersteunen, dus hebben we geen one-size-fits-all beleid.

Solidarity not charity

Bij Firestarter willen we solidariteit (solidarity) aanmoedigen in plaats van liefdadigheid (charity). Daarom willen we over het algemeen projecten steunen die helpen mensen de kracht geven om voor zichzelf op te komen en ze ondersteunen in hun strijd zodra ze dat doen. We willen campagnes steunen waarmee mensen hun eigen kracht vergroten om zo structurele onderdrukking of andere barrières te overwinnen en het systeem omver te gooien, of om autonoom weerstand te bieden. Denk aan projecten waardoor mensen elkaar doorlopend steunen, of waardoor zij de middelen hebben om zichzelf beter te organiseren. Projecten die politieke groepen in staat stellen beter te strijden tegen het heersende systeem.

Projecten die specifieke personen met problemen steunen vallen hier minder onder, omdat hiermee niet altijd structurele verandering in gang wordt gezet. Belangrijke uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld campagnes om te betalen voor juridische of medische kosten die voortkomen uit politieke strijd. Ook individuele steun aan mensen in gemeenschappen die als geheel worden uitgesloten van steun, zoals bijvoorbeeld transzorg, is hierop een belangrijke uitzondering. Denk je dat wij misschien nog belangrijke uitzondering over het hoofd zien? Neem dan vooral contact met ons op!

Beweging opbouwen

We willen campagnes die helpen bij het versterken van onze politieke bewegingen. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Zowel doorlopende, als eenmalige of kortstondige projecten. De soorten doelen die ze bereiken kunnen ook ver uiteenlopen, van outreach of propaganda, tot actie om een direct politiek doel te behalen of druk te zetten, tot ondersteunende projecten of projecten die meer sympathieke ruimtes neerzetten of op een andere manier een sterkere voedingsbodem maken voor onze bewegingen. Op Firestarter willen we grassroots organiseren bevorderen. Daarom willen we vooral een platform geven aan projecten die geen toegang hebben tot institutioneel geld en zelf bezig zijn met tegenmacht opbouwen. Daarom zullen sommige dingen niet op dit platform terug te vinden zijn. Er zullen bijvoorbeeld geen campagnes voor parlementaire verkiezingen te zien zijn. Als een groep die electoraal actief is buiten het verkiezingsproces om een ander mooi politiek project opzet dat aansluit bij de waarden van het platform, is dat natuurlijk een ander verhaal.

Diversiteit van politieke crowdfunding campagnes

We willen op Firestarter verschillende soorten campagnes plaatsen, van prikacties tot projecten die voor onbepaalde tijd doorlopen en van nieuwe gebouwen aankopen tot workshops geven. Daarom kunnen we niet dezelfde meetlat gebruiken voor al deze projecten. No one size fits all.

Als je je aanmeldt stellen we een aantal vragen die ons helpen jullie aanvraag voor een campagne te verwerken. Zo kunnen we kijken of de campagne bij Firestarter past. Voor sommige types campagne stellen we aanvullende vragen en de vragen wegen niet voor elke campagne hetzelfde. Een lokaal buurtinitiatief dat snel wil ingrijpen op iets dat hun buurt aangrijpt, kan niet op dezelfde manier worden bekeken als een politiek collectief dat op de lange adem onze beweging wil uitbouwen. Vooral bij langdurige projecten en campagnes om loonvormende organisaties neer te zetten, willen we goed kijken dat het project onze idealen niet alleen in naam, maar ook in hun concrete plannen uitdraagt. Coöptatie ligt altijd op de loer en we willen zeker met organisaties die een vaste rol in onze beweging spelen, zo min mogelijk reproduceren van de onderdrukking die we bestrijden.

In principe betalen we ook uit als projecten hun doelbedrag niet halen. Als een groep een demonstratie wil lopen, maar slechts €100,- van de beoogde €200,- ophaalt gaat de demonstratie alsnog door. Daarom willen wij standaard wel uitbetalen bij de meeste projecten, ook als het doelbedrag niet behaalt wordt. Voor sommige projecten is dit echter niet gepast. Als het bijvoorbeeld gaat om de aankoop van een pand. Als de campagne het bedrag niet haalt en het pand niet kan worden aangekocht, dan zal het niet gepast zijn om het gedoneerde geld alsnog uit te betalen aan de campaigners. Het gaat hierbij om te grote bedragen en om een project dat simpelweg niet door kan gaan als het doelbedrag niet gehaald wordt. We zullen altijd duidelijk aangeven wat de voorwaarden zijn, zowel voor de organisatie die de campagne runt als voor de individuele donateurs. Zo weet iedereen waar zij aan toe zijn.

De voorwaarden om een campagne op Firestarter te plaatsen kunnen dus verschillen per type campagne. Over het algemeen hoef je echter geen officiële organisatie te zijn of een KvK te hebben, laat staan een aparte bankrekening voor de organisatie. We maken ook geld over naar persoonlijke rekeningen, en willen ook de optie aanbieden voor contante uitbetaling of uitbetaling via een secundaire organisatie.